PRIVACYVERKLARING CAMERATOEZICHT STADSHART AMSTELVEEN

Verantwoordelijke

Unibail-Rodamco SE, gevestigd aan de Schiphol Boulevard 371 (1118 BJ), WTC Toren H, te Schiphol.

E-mailadres: info@stadshartamstelveen.nl

Persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen

Wij verzamelen en verwerken camerabeelden van:

  • bezoekers van het winkelcentrum;
  • passanten;
  • werknemers van Unibail-Rodamco-Westfield;
  • werknemers van de winkels in het winkelcentrum; en
  • werknemers van andere bedrijven die het winkelcentrum bezoeken, zoals leveranciers en beveiliging.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de beveiliging en ter bescherming van de veiligheid van het winkelcentrum en haar bezoekers; en
  • Voor de beveiliging en ter bescherming van de veiligheid van de mensen die in het winkelcentrum werken.

Wij verwerken jouw gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f AVGB). Dit belang is de bescherming van eigendommen en bezoekers en het creëren van een veilige winkel- en werkomgeving.

Ontvangers van de gegevens

Voor het cameratoezicht hebben wij externe dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld. De volgende externe dienstverleners hebben toegang tot de camerabeelden:

  • ATN Beveiliging (technisch beheer)
  • Bouwens& (beveiliging)

Wij delen de camerabeelden in geval van een incident of op verzoek met de politie.


Bewaartermijn of criteria voor vaststelling van die termijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen camerabeelden na 10 dagen, tenzij sprake is van een incident. In dat geval bewaren wij de camerabeelden tot het incident is afgehandeld.

Jouw rechten

Je hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens waaronder het recht op inzage, rectificatie en wissing. Ook heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en om deze verwerking te beperken. Deze rechten zijn niet absoluut, wat betekent dat deze rechten gelden onder in de wet bepaalde voorwaarden. Mocht je klachten hebben over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, laat ons dit dan weten via info@stadshartamstelveen.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van jouw rechten of voor meer informatie, kun je contact met ons opnemen via info@stadshartamstelveen.nl, of kun je terecht bij de receptie van Stadshart Amstelveen in het Binnenhof.